Aankoop
Inschrijving
Verzending

Inschrijven

Alle velden met een * zijn noodzakelijk en verplicht om geldig te kunnen deelnemen. 

Persoonlijke informatie
Postadres
Uw product
Aanvullende informatie

De verzamelde gegevens worden digitaal verwerkt door PANASONIC FRANKRIJK, verantwoordelijke voor de verwerking, adres 1-7 rue du 19 Mars 1962, 92230 GENNEVILLIERS, zodat u kunt genieten van de op de site aangeboden diensten en om uw vragen te beantwoorden.

In overeenstemming met de gewijzigde Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), hebt u het recht om de verzamelde gegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren, te wissen en te verwijderen en om de verwerking van uw gegevens te beperken, u te verzetten tegen de overdracht, commerciële prospectie, met inbegrip van profileren of om legitieme redenen, u hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL, CCIN, APD, CNPD en het recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot het lot van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden door contact op te nemen met dataprotection@eu.panasonic.com, waarbij het verplicht is een kopie van een identiteitsbewijs te leveren waarop uw handtekening staat.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid raadplegen.